2020-06-05 08:41:19

Nastava u matičnoj školi 8.-12.6.2020.

Radi provedbe državne mature u Srednjoj školi Hvar- izdvojena lokacija u Jelsi koja radi u suprotnoj smjeni u istoj zgradi, nastava u Osnovnoj školi Jelsa (matična škola u Jelsi) će počinjati u 15:00 sati.

Polazak autobusa učenicima putnicima: Vrisnik 14:30, Pitve 14:35.
Povratak autobusom nakon nastave: 18:30

Plan ulaska u školu (izmjena dijela plana provedbe epidemioloških mjera):
- 1a: 14:40 istočni ulaz
- 2a: 14:40 okupljanje- istočni dio školskog igrališta, ulazak 14:45 sjeverni ulaz
- 3a: 14:45 okupljanje- zapadni dio školskog igrališta, ulazak 14:50 sjeverni ulaz
- 4a: 14:45 okupljanje- sredina školskog igrališta, ulazak 14:55 sjeverni ulaz


Osnovna škola Jelsa