2020-05-23 15:40:58

RASPORED ULASKA UČENIKA U ŠKOLU

Učenike će pred školama dočekati učiteljice, na mjestu koje je odeđeno za okupljanje prije samog ulaska u školsku zgradu, te im dati upute kako se ponašati i šo sve uraditi do smještanja u klupe u učionicama. 

* Učenik koji kasni, moći će ući tek nakon što uđu svi učenici prema rasporedu dolaska/ ulaska u školsku zgradu. Ponavljamo kako ulazak u školu roditeljima nije dopušten, a u slučaju potrebe da je doista iz nekog razloga neophodan, dogovara se sa ravnateljicom kako bi se osigurali posebni uvjeti takve eventualne iznimke.

ULAZAK U ŠKOLU:

Jelsa:
1.a  7:40 okupljanje pred istočnim ulazom u prizemlju.
2.a  7:40 okupljanje na istočnom dijelu školskog igrališta.
       7:45 Ulazak u školu, sjeverni ulaz
3.a  7:40 okupljanje na zapadnom dijelu školskog igrališta.
       7:50 Ulazak u školu, sjeverni ulaz

Svirče:
7:40 Učiteljice dočekuju učenike na suprotnim stranama prilaza školi,
kombinirani 2+4: ulazak 7:45
kombinirani 1+3: ulazak 7:50

Vrboska:
7:40 Učiteljice dočekuju učenike pred školom: na vanjskim stepenicama razred koji koristi učionicu na katu, u dvorištu razred koji koristi učionicu prizemno
7:45 ulazak u školu za kombinirani 1+3 i kombinirani 2+4 razred (istovremeni, koriste odvojene ulaze do učionica)

Sveta Nedjelja:
7:45 Učiteljica dočekuje učenike pred školom
7:50 ulazak u školu

ODLAZAK IZ ŠKOLSKE ZGRADE:
Svi razredi područnih škola imaju mogućnost zasebnog izlaza od drugih razrda, stoga se vrijeme izlaska nije potrebno koordinirati. U matičnoj školi će se svakodnevno koordinirati izlazak učenika dnevnom prilagodnom tijekom prvog tjedna dok se uskladi raspored predmeta koje predaju učitelji predmetne nastave.
1.a razred će koristiti istočni ulaz
2.a i 3.a će koristiti sjeverni ulaz, prilagodbom vremena izlaska na dnevnoj osnovi

***Učenici područnih škola koji četvrtkom imaju nastavu s predmetnim učiteljima u Jelsi, okupljaju se u 7:45 u "parkiću sa hobotnicom" (klupice pod stablom s desne strane istočnog prilaza igralištu), a ulaze u školu u 7:55


Osnovna škola Jelsa